Řízení a regulace

Regulace topení pochopitelně funguje na principu ekvitermy, kdy měříme vnitřní teplotu v domácnosti buď z jedné referenční místnosti nebo z více místností, a dále venkovní teplotu. Na základě průměru venkovní teploty v daném časovém intervalu a vnitřní teploty místností postupně spínáme kotel a topíme na požadovanou teplotu. Vytápění probíhá konstantně, nikoli skokově, což zapříčiňuje manipulace s termoregulačními hlavicemi na radiátorech. V takovém případě často pociťujeme horko nebo chlad podle toho, jak venku svítí slunce, zda je ráno nebo večer, a tyto nárazy spotřebovávají nejvíce energie. Navíc regulujeme každý ventil u radiátoru zvlášť a využíváme bezkontaktních snímačů v oknech (např. v zabezpečovacích systémech) k tomu, že v případě otevření okna při větrání se ihned uzavře daný radiátor, což zejména v zimě představuje největší úsporu energie. A pokud máme naopak v domácnosti nainstalovanou klimatizaci, v případě otevření okna v létě se vypne.

Samozřejmostí je funkce denní a noční teploty, která je volitelná pro každou místnost dle potřeby. To znamená, že na ovládacím displeji či na displeji PC si nastavíte klima pro každou místnost zvlášť - na displeji poté můžete sledovat nastavenou teplotu i vlhkost jednotlivých místností a jejich skutečný stav. Na přání zákazníka jsme schopni dodat také měření tlaku vody v systému. Někdy se nám může stát, že zejména v zimě zapomeneme čas od času dopustit vodu do topného systému, což může mít za následek poruchu systémů či nedostatečné vytápění nejvýše položených místností. IQ tec v tomto případě vyhlásí červený poplach pomocí diagnostických funkcí, rozsvítí kontrolky na ovládacích panelech a rozešle SMS zprávy či e-maily na příslušné kontakty. 

Kromě toho všeho je IQ tec vybaven funkcí, která v případě dosažení nastavené venkovní teploty a času otevření oken či dveří vydá akustický signál o přílišném ochlazování domácnosti. Každému se někdy stane, že jde v zimě spát a zapomene např. v obývacím pokoji zavřít okna. 

IQ tec umožňuje naprogramovat více funkcí najednou a přiřadit je jednomu tlačítku (tzv. makra), a to tak, aby uživatel nemusel přemýšlet, co je právě nutno udělat. V následujícím příkladu je uvedena funkce „Jdu spát“. Je 21:00 hod., topení je nastaveno na 22°C ve dne a 19°C v noci. Ležím v posteli u TV, usínám a rozhodně se mně nechce vstávat. Stisknu tlačítko „Jdu spát“. V domácnosti se všude vypnou světla, topení se automaticky přepne na noční teplotu (o celé 2 hodiny dříve, než by to udělal automat), kvůli bezpečnosti i kvůli úniku tepla se zatáhnou žaluzie, vypne se TV, zhasnou zahradní světla, aktivuje se „plášťová ochrana“ alarmu – mohu usnout. 

Tyto funkce fungují i při příchodu do domácnosti či odchodu z ní. Přijdu-li např. ze zaměstnání, stisknu tlačítko „Příchod“. Jelikož je prosinec a je 16:50 hod., v chodbě a v obývacím pokoji se rozsvítí světla (v létě se rozsvěcet nebudou), zavřené žaluzie se otevřou a aktivuje se denní teplota (při odchodu se topení nastavuje na noční teplotu, zatímco automat by udržoval denní teplotu bez ohledu na to, zda jsem doma či ne). Tyto funkce se samozřejmě dají ovládat s předstihem pomocí GSM telefonu.

Podívám-li se na displej, zobrazí se mně jakýsi tachometr okamžité a dále pak dlouhodobé spotřeby energií (okamžitý, denní, za sledované období). Jedná se o elektřinu, teplo a vodu. Z okamžité spotřeby mohu zjistit, jestli nemám v domácnosti nějaký skrytý zdroj energetických ztrát (nabíječky, záložní systémy, různé spotřebiče, infrazářiče apod.), a na základě těchto informací se učím s touto energií hospodařit (podrobnosti viz článek „Spotřeba energií“). A nejedná se pouze o mě, ale i ostatní členy rodiny. 

Toto je jen krátký výčet příkladů použití systému IQ tec, avšak jistě si dovedete představit, jaké možnosti a hlavně úspory energie tento systém může pro vaši domácnost představovat. A o to v době neustálého zvyšování cen energií jde především.