Inteligentní funkce

OVLÁDÁNÍ JINÝCH ZAŘÍZENÍ 

IQ tec je schopen ovládat i jiná zařízení (např. TV, zesilovače apod.). Pomocí ovládacího panelu můžete tedy nejen ovládat dům, světla, teplotu, sledovat děti spící v pokoji, kamery před domem apod., ale i hlasitost TV, TV kanály, můžete se připojit na internet a surfovat na něm pohodlně z křesla obývacího pokoje nebo si pouštět videa na Youtube. Tato funkce vám sice energii neušetří, ale fantasticky vám zpříjemní život. 

VLASTNÍ TECHNOLOGIE 

Určitě doma máte nějaké vlastní technologie, například akvárium s rybičkami. Nebo dokonce mořské akvárium, v němž jakékoliv překročení teploty nebo výpadek vzduchování či světla okamžitě ovlivňuje stav ryb a vlastní mikroklima akvária (např. tvorbu řas, jejichž odstranění je zdlouhavé a nákladné). V takovém případě stačí pouze přivést informaci o chodu těchto technologií (např. ze vzduchování, teploměru, UV lampy apod.) do zařízení IQ tec, a jakmile se objeví porucha, systém vyhlásí poruchový stav, který je okamžitě schopen přenést informaci na ovládací panely, mobilní telefon či internet (e-mail). Samozřejmostí je hlídání hladiny vody v akváriu a případné automatické dopouštění vody. Pro tyto poruchové stavy lze využít právě volitelné diagnostické kontrolky P1 a P2 uvedené v kapitole „Diagnostika“. Dalšími funkcemi mohou být kontrola funkčnosti a řízení ohřívání vody bazénových a Whirlpool technologií, automatické otevírání a zavírání střešních elektrických oken např. u zimních zahrad (kvůli odvádění vlhkosti z horní části místnosti, která zejména v zimě kondenzuje), řízení solárních panelů či kontrola jejich přínosu, řízení či kontrola vodárny v případě studny, řízení či kontrola tlakové kanalizace apod. 

AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY 

Ten, kdo má dům se zahradou, která potřebuje zalévat, ocení automatický systém závlahy. Na zahradu se umístí čidlo vlhkosti či deště a vše se zalévá v určených časech (i několikrát denně) a po určitou dobu (každá větev závlahy může mít speciální režim závlahy), a to pouze v případě, že je to potřeba, tedy není-li půda dostatečně vlhká. Tímto se zabrání zbytečnému přelévání zahrady, a navíc tak šetříme spotřebu vody, potažmo naše peníze. 

KLIMATIZACE A VZDUCHOTECHNIKA 

IQ tec se vám stará nejen o tepelnou pohodu v zimě, kdy efektivně řídí topení ve vaší domácnosti, ale mnoho energie může ušetřit i v létě. Ovládání klimatizace (zabudované i mobilní) ve spolupráci se žaluziemi šetří další tisíce korun, které byste jinak zaplatili. Vezměme v úvahu zlozvyk větrání místností při zapnuté klimatizaci. Klimatizace běží naplno, zatímco do místnosti se stále dostává horký vzduch zvenku. Toto vše platíte ze své kapsy. A mnohdy otevřeme okno, aniž bychom si to vůbec uvědomili. Když například v kuchyni něco připálíme, otevřeme okno, přestože klimatizace běží naplno. IQ tec „vidí“ magnetické snímače v oknech, a jakmile se otevře okno, klimatizace pro tuto místnost se okamžitě odpojí. Když si uvědomíme, že klimatizace pro místnost o velikosti 25 m2 má příkon cca 3,5kW, dostaneme se za pár hodin denně na vysokou částku, a to nepočítáme celou sezonu. Nezanedbatelná je i úspora v době naší nepřítomnosti, kdy se automaticky zatáhnou okenní žaluzie a domácnost se tak neprohřeje. Po našem návratu tedy nebudeme muset místnosti tolik chladit, jako by tomu bylo v případě domácnosti bez žaluzií, kdy se celý interiér včetně zdí natolik rozpálí, že místnosti nezchladíme ani v průběhu noci. U vzduchotechniky (VZT) je IQ tec schopen řídit jak manuální, tak automatické spínání, větrání, regulaci otáček, spínání vnitřního okruhu i rekuperace apod. Takto je náš systém schopen v létě chladit místnosti ze zbytkového chladu, který produkují tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla, která se používají v létě např. k vytápění bazénů, vyrábějí chlad, který se obvykle vrací zpět do vrtů. Ty postupně vymrzají a čerpadla tak ztrácejí svou účinnost. IQ tec umí s touto chladnou vodou hospodařit a posílá ji například do výměníku VZT, kde ochlazuje vzduch. Vy si zdarma ochlazujete místnosti, vinné sklípky a jiné prostory a zároveň neochlazujete vrty tepelných čerpadel. Podobným způsobem umí IQ tec řídit i fancoily (topení a chlazení s nuceným oběhem – větráky). 

KONTROLA VSTUPŮ 

Kolikrát se vám stane, že sedíte v obývacím pokoji, najednou se otevřou dveře do pokoje a vy se leknete, protože nikoho nečekáte. A to přitom přišlo pouze vaše dítě ze školy o něco dříve, protože mu odpadla hodina vyučování. IQ tec má volitelnou funkci akustického tónu, a to nejen pro případ, že dveře zůstanou dlouho otevřené. U IQ tec je možné nastavit tón, který nás upozorní na otevření dveří. Zvyšující se trojtón avizuje otevření dveří, snižující se trojtón avizuje zavření dveří, přičemž každé dveře mohou mít svůj vlastní tón. Nemusíte tedy ani odtrhávat oči od své práce, abyste věděli, že někdo někam přichází či odněkud odchází. To se může týkat vstupů do domácnosti, otevření či zavření dveří do garáže nebo branky, tj. vstupu na váš pozemek. Takto vás již nikdo nepřekvapí. Tato funkce je volitelná a lze ji kdykoliv deaktivovat. Je velmi příjemná zejména u velkých domů, kdy majitel jinak nemá přehled, kde se kdo pohybuje, a má tak svůj majetek pod akustickou kontrolou. 

LOG VSTUPŮ 

Jedná se též o volitelnou funkci. Systém zaznamenává datum a čas otevření a zavření těch kterých dveří. Bylo by dobré popsat zde jiné vhodnější využití této funkce. Tlačítkem „Reset“ log jednoduše vymažete. 

MANAŽER ÚKONŮ 

Systém na vás nemyslí pouze v oblasti užívání domácnosti, ale i legislativně. K této funkci si můžete poznamenat vše, co se domu týká. Například dům potřebuje několik periodických prohlídek, na které často zapomínáte. Například revizi elektřiny, hromosvodů, plynových kotlů či nádrží, komínů, čištění filtrů VZT či klimatizace (shromažďování bakterií). Někdo má doma dokonce hasicí přístroje pro případ požáru, ale aby fungovaly, musí se čas od času zkontrolovat. Také je třeba čas od času zkontrolovat čištění okapů a gajgrů, vyvézt septik či vyčistit čističku. Těchto úkonů je mnoho, a když na ně zapomenete, může vám to způsobit značné potíže. 

Chcete-li, aby IQ tec tyto úkony kontroloval, zadáte je jednoduše v následujícím sledu: požadované datum úkonu, jméno úkonu, název připomínky, periodika opakování, doba předstihu pro připomínku, jméno dodavatele, jeho telefonní číslo nebo e-mail, text objednávky (např. Objednáváme u Vás pravidelnou roční prohlídku plynového kotle na adrese: Horní 15, Praha-6. Prosíme o potvrzení naší objednávky a návrh termínu realizace na e-mail: jan.novak@gmail.com či telefonní číslo 779 633 566. Děkuji a s pozdravem Jan Novák). Systém v době předstihu zmíněného úkonu rozsvítí na ovládacím panelu žlutý vykřičník (nefatální porucha) diagnostických funkcí. Po zvolení náhledu diagnostických vzkazů se objeví připomínka „Nutno objednat revizi plynového kotle“ a u ní tlačítka „Objednat“ a „Neobjednat“. Po stisknutí tlačítka „Objednat“ se automaticky odešle e-mail či SMS na nastavený kontakt dodavatele. Díky této funkci nejste stále podvědomě zatíženi přemýšlením o tom, co musíte na domě udělat. IQ tec myslí za vás. 

Touto funkcí můžete také připomínat různé termíny plateb, daně z nemovitosti či jiné termíny, které nemají s domem nic společného, jako je termín vypršení platnosti STK u vašeho vozidla apod. 

METEOROLOGICKÁ STANICE 

Systém IQ tec lze rozšířit o meteorologickou stanici, která se jednoduše přimontuje na střechu např. na anténní držák a poskytne vám okamžitě informace o teplotě, pocitové teplotě, vlhkosti, směru a intenzitě větru, tlaku a jeho tendenci s ohledem na budoucí vývoj počasí, intenzitě deště a jeho průměru za uplynulé období, UV indexu, rosném bodu a hraničních hodnotách za vámi sledované období (např. jaká byla nejnižší teplota v noci apod.). IQ tec je chytrý, to znamená, že když si vaše děti jdou v létě hrát na zahradu a vy aktivujete funkci UV hlídání, systém vám za určitou dobu podle sluneční expozice oznámí, že vaše děti na sluníčku překračují únosnou mez. Vy víte, jak dlouho by tam měly být? Nemusíte, máte přeci inteligentní dům. 

EZS 

Elektronický zabezpečovací systém. IQ tec umí pracovat s vybranými zabezpečovacími systémy domácností. Je schopen spojit se s centrálou EZS a dostávat informace nebo vydávat povely např. k zakódování či bypassu zón. Ovládání EZS přes klávesnici je většinou složité, a když chcete na noc například zakódovat garáž, může pro vás být vyhledání zón bypassu ostatních místností natolik komplikované, že to raději neděláte. U IQ tec systému máte svá pojmenovaná tlačítka, která po stisknutí provedou sérii příkazů zas vás. Stisknutím tlačítka “Odcházím“ IQ tec zhasne všude světla, utlumí topení či zatáhne žaluzie, automaticky zakóduje domácnost a ještě vám o tom zašle SMS. Pouze při příchodu musíte z bezpečnostních důvodů zadat k odkódování EZS svůj kód. 

SPOTŘEBA ENERGIÍ 

Další obrazovka ovládacího panelu vám zobrazí tachometry na spotřebu tepla, elektřiny a vody. Pomocí průtokoměrů a měřičů spotřeby nainstalovaných na příslušných místech se měří okamžitá spotřeba buď v příslušných jednotkách nebo rovnou ve financích. Na každém ze tří tachometrů je modrá výseč, která ukazuje průměrnou hodinovou spotřebu za sledované období (zpravidla období ročního vyúčtování), dále pak zelená ručička, která ukazuje průměrnou hodinovou spotřebu za uplynulých 24 hodin, a červená ručička zobrazující okamžitou hodinovou spotřebu. Pod tachometry lze vidět celkovou spotřebu v jednotkách od začátku sledovaného období a částku, které se spotřeba rovná. Tento systém vyvinutý a patentovaný naší společností je schopen naučit vás správně šetřit náklady na bydlení, aniž byste si museli upírat komfort. A to dokonce o 20% i více. 

ŘÍZENÍ ZÁSUVEK 

Pokud máte v domácnosti rozvedenou každou zásuvku zvlášť, je systém schopen tyto zásuvky řídit velmi jednoduše. Pakliže máte zásuvky okruhové (více zásuvek na jednom okruhu), je nutno přidat ke každé zásuvce běžnou elektrickou krabici, kam se umístí spínací jednotka. Tato funkce se používá např. v případě, že máte přenosnou klimatizační jednotku, kterou chcete zapojit do systému IQ tec. Nebo když máte doma přímotopy či topné elektrické žebříky v koupelnách příp. když chcete jednoduše řídit světla zapojená do zásuvky kdekoliv v domácnosti. Všechny spotřebiče, které máte doma, lze jednoduše řídit dle filosofie IQ tec, a tím ušetřit další nemalé finance. 

KOMUNIKACE 

To, co vám můžeme garantovat, je fakt, že si na svou inteligentní domácnost velmi rychle zvyknete a za několik měsíců si život bez IQ tec nebudete moci ani představit. Prostě na všechno dobré se rychle zvyká. Už budete moci být klidní, když si např. v zaměstnání vzpomenete, zda jste nezapomněli zavřít okno či dveře do garáže, protože se žene bouřka, nebo jestli jste nezapomněli zakódovat či zhasnout světla. IQ tec vám zasílá důležité informace sám, a to buď přes internet (např. e-mailem) nebo pomocí SMS. V případě vaší nepřítomnosti můžete tyto informace též paralelně posílat i jiné osobě, která vás v domácnosti zastupuje (např. správce objektu). Na zaslané informace můžete vzdáleně reagovat, tzn. můžete určité funkce ovládat – zapínat, vypínat, měnit jisté parametry apod. Je pravdou, že pokud jste v práci, mechanické okno před bouřkou nezavřete, ale žaluzie zavřít na dálku můžete. Totéž udělá IQ tec sám, pakliže meteorologická stanice zaznamená prudký vítr či déšť velké intenzity doprovázený větrem. Vše je navrženo tak, aby systém nemohl být zneužit nebo abyste omylem nemohli způsobit v domácnosti nějakou škodu. IQ tec jednoduše ví, k čemu vás na dálku pustí a k čemu ne. Takto se IQ tec stane součástí vaší domácnosti a bude vás věrně poslouchat, bude za vás přemýšlet, bude vám pomáhat, bude vám šetřit peníze, bude hlídat vás i členy vaší domácnosti, bude střežit váš majetek a předcházet jeho poškozování. Budete se mít rádi.