Obsluha svítidel

Na ovládacím panelu je graficky znázorněn seznam místností a název jejich svítidel. V každé místnosti si můžete rozsvítit a zhasnout libovolná světla a v případě stmívačů určit jejich intenzitu nebo si rovnou necháte naprogramovat světelné scenérie a atmosféry. Například: 

MAXI“ – všechna světla v místnosti jsou rozsvícena na maximum,
ČTENÍ“ – svítí jen světlo u sedačky či křesla, zatímco ostatní zhasnou,
SLEDOVÁNÍ TV“ – svítí jen světlo, které je určeno pro sledování TV,
ZHASNOUT“- zhasnou všechna světla v místnosti. Všechna světla se ovládají nejen automatikou (např. automatické osvětlení zahrady či domu), ale i pomocí sdružených funkcí, které jsou uvedeny v předešlé kapitole. Zde se používá často stmívací křivky, protože v každou roční dobu se setmívá jinak, a to velmi znatelně šetří energii osvětlení. 

Nezanedbatelnou funkcí je také nastavení konečného času pro noční klid. Víte například, že chodíte spát nejpozději o půlnoci, tak nastavíte tento čas na 0:15 hod. V tuto dobu se zhasnou všechna svítidla v domácnosti pro případ, že by se náhodou stalo, že usnete a zapomenete někde zhasnout. Potom světla nesvítí zbytečně celou noc. Když máte návštěvu a víte, že tento čas přetáhnete, jednoduše funkci zhasínání deaktivujete. Světla se nezhasnou, ale zhasnou se automaticky s rozedněním. Do této funkce se mohou vřadit i jiné spotřebiče celé domácnosti, např. televize, audio systémy, infra topení v koupelnách apod.