Diagnostika

Velmi významnou funkcí zařízení IQ tec je schopnost připojit funkce vybraných důležitých zařízení k zařízení IQ tec. Řídicí jednotka je vybavena vstupy a výstupy pro připojení k těmto zařízením. Když vezmeme v úvahu např. kotel na topení: jistě má zabudovanou kontrolku poruchy, ale ta je někde ve sklepě, a poruchu topení zjistíte, až když je v domě podezřelá zima (to může trvat i dva dny). Poté následuje dlouhá doba čekání na servisního technika a oprava. Opětovné vyhřátí domu bude vyžadovat svůj čas. Oproti tomu zařízení IQ tec okamžitě po přijetí informace o poruše kotle rozsvítí diagnostické kontrolky poruchového stavu (nefatální porucha – svítí žlutá barva, fatální porucha – svítí červená barva) a přidá akustický tón na ovládacích panelech. V případě dálkového připojení vyšle zprávu na PC či telefon. V takovém případě máte šanci poruchu opravit dříve, než si toho někdo všimne. 

Mezi další typy diagnostických funkcí patří: otevřené okno, otevřené dveře, teplota v místnosti – značí prudký nárůst či pokles teploty oproti přednastavené hodnotě, zvonek (viz popis v kapitole VRÁTNÍK) a P1 a P2 (dva volitelné diagnostické stavy dle potřeby uživatele)

Neméně významnou funkci na ovládacím panelu má i samotné prosvětlené logo IQ tec. U každého panelu lze jeho intenzitu osvětlení nastavit na požadovanou hodnotu a tato funguje jako poziční světlo např. v tmavých chodbách nebo při noční cestě na WC. Jeho mírná intenzita slouží např. i k rychlému nalezení panelu v obývacím pokoji, kdy jsou všechna světla např. z důvodu sledování TV zhasnuta, je zhasnuto i osvětlení panelu, a vy potřebujete rychle rozsvítit. Nemusíte ho tedy složitě hledat, protože prosvětlené logo vás rychle navede.