Pro koho je IQ tec určen?

Systém IQ tec je určen nejen pro novostavby, ale také pro implementaci do stávajících staveb, u nichž se s tímto systémem nepočítalo. Při integraci systému IQ tec do starších staveb se využívá stávajících rozvodů telefonů, internetu či jiného slaboproudého zařízení v domácnosti.


Systém IQ tec je určen nejen pro byty a bytové domy, ale i pro malé, střední a velké rezidence. Vynikajících výsledků se dosahuje také v hotelích, administrativních budovách a jiných centrech.
U bytových domů může být zpočátku implementován centrálně (kvůli měření a regulaci, včetně rozúčtování nákladů na jednotlivé domácnosti apod.) a v budoucnu rozšířen jako nezávislý systém pro každou domácnost zvlášť, přičemž rozúčtování služeb energií zůstane centrální.


U velkých rezidencí je absence systému inteligentního domu prakticky nemožná. Je těžké si představit, že by uživatel, kterému se chce jít spát, musel ve všech místnostech zkontrolovat vypnutá světla či zavřená okna. Takto by přestal být uživatelem a stal by se otrokem své domácnosti.
Hotely mají naopak své hosty, kteří zaplatili cenu za pobyt, a dalšími náklady na energie hotelu se vůbec nezabývají. Nezajímá je, zda je zapnutá klimatizace u otevřeného okna, zda běží topení naplno, přestože celou noc větrají apod. Některé hotely sice mají centrální vypínač na kartu, kdy se vyjmutím karty vše vypne, ale to hosté řeší vkládáním jiných karet do vypínače. Chtějí si zvýšit komfort a např. nechat běžet klimatizaci v pokoji i v době jejich nepřítomnosti. Systém IQ tec aktivuje či deaktivuje tyto spotřebiče pomocí pohybových čidel, přičemž bere v úvahu také noční dobu, kdy host spí a nehýbe se. Systém IQ tec může v případě hotelů ušetřit značné náklady, a proto je zde jeho instalace při dnešní potřebě úspory nákladů téměř nezbytná.


Také administrativní budovy mají své nájemce a jakákoliv úspora energií znamená úsporu pro pronajímatele.